Triết học đường phố

triethocduongpho, triết học đường phố, các bài viết của triết học đường phố được lưu trữ

Jusfunny - Better Developer

Nhiều hơn những dòng code

Nguyện blog - Sống, đi, và viết

Nguyện blog - Sống, đi, và viết

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Huỳnh Thành Trung

Đây là nơi tôi viết lên những gì tôi thích.

Ka Minh Ngọc

Tự do trong ngôn luận. Tôi viết những gì minh nhìn thấy, cảm nhận và lắng nghe bằng tất cả sự chân thành.

Lại Gần Với Nhau

....dẫu chỉ là từng giây phút ....

QuynhTien's blog

try your best, you'll be happy

Hanh Moon

♥ Just a little girl in a big dream ♥

Hương

Little things about her

Mùa gió ^_^

The price of discipline is always less than the pain of regret

Long nhong

Trái tim trên những con đường

Hằng Nga

My own corner

Lalarme23

A Simple Man

Nguyễn Mai Trâm

you are getting to know me

Võ Nhật Thủ Blog

Tướng Thủ - Người có thú tưởng.... tượng!